Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.191

Verš

rājā kahe, — āmāra poṣṭā rāya haya ‘pitā’
tāhāre mārimu āmi, — bhāla nahe kathā

Synonyma

rājā kahe — král řekl; āmāra — můj; poṣṭā — živitel; rāya — Subuddhi Rāya; haya — je; pitā — jako můj otec; tāhāre mārimu — zabiji ho; āmi — já; bhāla nahe kathā — to není dobrý návrh.

Překlad

Husain Khán odpověděl: „Subuddhi Rāya se o mne pečlivě staral a choval se ke mně jako otec. Ty však po mně nyní chceš, abych ho zabil. To není moc dobrý návrh.“