Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.147

Verš

gāyatrīra arthe ei grantha-ārambhana
“satyaṁ paraṁ” — sambandha, “dhīmahi” — sādhana-prayojana

Synonyma

gāyatrīra arthe — významem Brahma-gāyatrī; ei — tohoto; grantha — velkého písma; ārambhana — začátek; satyam param — nejvyšší Absolutní Pravda; sambandha — ukazuje vztah; dhīmahi — meditujeme (konec Gāyatrī mantry); sādhana-prayojana — vykonávání služby a dosažení konečného cíle.

Překlad

„Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je podáno vysvětlení Brahma-gāyatrī mantry. ,Absolutní Pravda (satyaṁ param)̀ vyjadřuje vztah a ,meditujeme (dhīmahi) o Něm̀ vyjadřuje oddanou službu a konečný životní cíl.“