Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.126

Verš

yathā mahānti bhūtāni
bhūteṣūccāvaceṣv anu
praviṣṭāny apraviṣṭāni
tathā teṣu na teṣv aham

Synonyma

yathā — jako; mahānti — vesmírné; bhūtāni — prvky; bhūteṣu — v živých bytostech; ucca-avaceṣu — gigantické i nepatrné; anu — po; praviṣṭāni — přebývající uvnitř; apraviṣṭāni — přebývající vně; tathā — tak; teṣu — v nich; na — ne; teṣu — v nich; aham — Já.

Překlad

„  ,Stejně jako hmotné prvky vstupují do těl všech živých bytostí, a přesto zůstávají mimo ně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.35). Je to také třetí verš catuḥ-ślokī. Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 1.55.