Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.98

Verš

sat-saṅgān mukta-duḥsaṅgo
hātuṁ notsahate budhaḥ
kīrtyamānaṁ yaśo yasya
sakṛd ākarṇya rocanam

Synonyma

sat-saṅgāt — díky společnosti čistých oddaných; mukta — osvobozený; duḥsaṅgaḥ — od společnosti materialistů; hātum — vzdát se; na — ne; utsahate — je schopen; budhaḥ — ten, kdo je opravdu učený; kīrtyamānam — opěvovaná; yaśaḥ — sláva; yasya — jehož (Nejvyšší Osobnosti Božství); sakṛt — jednou; ākarṇya — když slyšel; rocanam — velmi příjemná.

Překlad

„  ,Inteligentní lidé, kteří ve společnosti čistých oddaných poznali Nejvyššího Pána a zbavili se špatné, materialistické společnosti, se nikdy nedokáží vyhýbat naslouchání o slávě Pána, i kdyby o ní zaslechli jen jednou.̀  “

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.10.11). Když Kṛṣṇa po bitvě na Kurukšétře opouštěl Hastinápur, klaněli se Mu všichni příslušníci kuruovské dynastie. Kṛṣṇa odjížděl do svého království a všichni příslušníci kuruovské dynastie byli Jeho odjezdem zdrceni. V této souvislosti Śukadeva Gosvāmī vyslovil tento verš.

Čistý oddaný se ke Kṛṣṇovi připoutá nasloucháním o Pánově slávě. Pánova sláva a Pán samotný se od sebe neliší. A protože se člověk musí k pochopení této absolutní pravdy kvalifikovat, měl by mít příležitost sdružovat se s čistým oddaným. K tomu je určeno naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Chceme vytvořit čisté oddané, aby druzí lidé získali prospěch z jejich společnosti. Tak se počet čistých oddaných zvětšuje. Profesionální kazatelé z nikoho čistého oddaného neudělají. Existuje mnoho profesionálních přednašečů Śrīmad-Bhāgavatamu, kteří toto dílo čtou pro výdělek. Nedokáží však materialisty přivést k oddané službě. To dokáže jedině čistý oddaný. Pro všechny kazatele v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je tedy důležité, aby se nejdříve stali čistými oddanými a následovali usměrňující zásady tak, že se budou stranit nedovoleného sexu, jedení masa, hazardování a omamných látek. Měli by pravidelně na svých růžencích zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, následovat proces oddané služby, vstávat časně ráno, zúčastňovat se maṅgala-ārati a pravidelně číst Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītu. Tak se může každý očistit a zbavit se veškerého hmotného znečištění.

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate

Bhakti neboli oddaná služba znamená zaměstnat všechny smysly ve službě Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství, vládci všech smyslů. Když duše slouží Nejvyššímu, objeví se dva vedlejší účinky. Oddaný se zbaví hmotných označení a jeho smysly se jednoduše zapojením do služby Pánu očistí.“ (Nārada-pañcarātra)

Předstírání oddané služby nikomu nepomůže. Pokud chce někdo přivést druhé k oddané službě, musí být čistým oddaným, který následuje proces oddané služby. Śrī Caitanya Mahāprabhu oddanou službu praktikoval i kázal (āpani ācari' bhakti karila pracāra). Pokud se kazatel chová správně v oddané službě, bude schopen obrátit i druhé. Jinak bude jeho kázání bezvýsledné.