Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.353

Verš

‘kṛṣṇa-prema’, ‘bhakti-rasa’, ‘bhaktira siddhānta’
ihāra śravaṇe bhakta jānena saba anta

Synonyma

kṛṣṇa-prema — lásku k Bohu; bhakti-rasa — nálady oddané služby; bhaktira siddhānta — závěry oddané služby; ihāra śravaṇe — poslechem této kapitoly; bhakta — oddaný; jānena — zná; saba — všechny; anta — meze.

Překlad

Čtením těchto pokynů může čistý oddaný pochopit lásku ke Kṛṣṇovi, nálady oddané služby a závěry oddané služby. Studiem těchto pokynů může každý všechny tyto věci pochopit až po krajní mez.