Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.348

Verš

gauḍendrasya sabhā-vibhūṣaṇa-maṇis tyaktvā ya ṛddhāṁ śriyaṁ
rūpasyāgraja eṣa eva taruṇīṁ vairāgya-lakṣmīṁ dadhe
antar-bhakti-rasena pūrṇa-hṛdayo bāhye ’vadhūtākṛtiḥ
śaivālaiḥ pihitaṁ mahā-sara iva prīti-pradas tad-vidām

Synonyma

gauḍa-indrasya — vládce Gaudadéše (Bengálska); sabhā — parlamentu; vibhūṣaṇa — základní; maṇiḥ — drahokam; tyaktvā — poté, co zanechal; yaḥ — ten, kdo; ṛddhām — bohatý; śriyam — královský požitek; rūpasya agrajaḥ — starší bratr Śrīly Rūpy Gosvāmīho; eṣaḥ — tento; eva — určitě; taruṇīm — mladistvé; vairāgya-lakṣmīm — štěstí odříkání; dadhe — přijal; antaḥ-bhakti-rasena — náladami vnitřní lásky ke Kṛṣṇovi; pūrṇa-hṛdayaḥ — plně uspokojený; bāhye — navenek; avadhūta-ākṛtiḥ — oblečení žebravého mnicha; śaivālaiḥ — mechem; pihitam — pokryté; mahā-saraḥ — velké nebo hluboké jezero; iva — jako; prīti-pradaḥ — velmi příjemný; tat-vidām — pro ty, kdo jsou obeznámeni s vědou o oddané službě.

Překlad

„Śrīla Sanātana Gosvāmī byl starším bratrem Śrīly Rūpy Gosvāmīho a velmi důležitým ministrem ve vládě bengálského vládce Husaina Šáha, v jehož shromáždění byl považován za zářivý drahokam. Měl veškeré bohatství a královské postavení, ale všeho se vzdal, aby přijal mladistvou bohyni odříkání. I když navenek vypadal jako žebravý mnich, který se všeho zřekl, měl srdce plné blaženosti oddané služby. Lze ho proto přirovnat k hlubokému jezeru pokrytému mechovinou. Pro všechny oddané, kteří znali vědu o oddané službě, byl zdrojem štěstí.“

Význam

Tento a další dva verše jsou z Caitanya-candrodaya-nāṭaky (9.34, 35, 38).