Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.320

Verš

brūhi yogeśvare kṛṣṇe
brahmaṇye dharma-varmaṇi
svāṁ kāṣṭhām adhunopete
dharmaḥ kaṁ śaraṇaṁ gataḥ

Synonyma

brūhi — prosím vysvětli; yoga-īśvare — Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všech mystických sil; kṛṣṇe — Pán Kṛṣṇa; brahmaṇye — ochránce brāhmaṇské kultury; dharma-varmaṇi — silné paže náboženských zásad; svām — své vlastní; kāṣṭhām — do svého sídla; adhunā — nyní; upete — vrátil se; dharmaḥ — náboženské zásady; kam — do jakého; śaraṇam — útočiště; gataḥ — odešel.

Překlad

„  ,Řekni nám prosím, kdo ochraňuje náboženské zásady nyní, když se Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Pravda a vládce všech mystických sil, vrátil do svého sídla.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.23) je otázka, kterou položili všichni mudrci vedení Śaunakou. Ze šesti otázek položených velkému oddanému Sūtovi Gosvāmīmu je tato nejdůležitější. Odpověď na tuto důležitou otázku přináší další verš, který také pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.43).