Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.27

Verš

‘hetu’-śabde kahe — bhukti-ādi vāñchāntare
bhukti, siddhi, mukti — mukhya ei tina prakāre

Synonyma

hetu-śabde — slovem hetu; kahe — je řečeno; bhukti — užívat si výsledku sám; ādi — a tak dále; vāñchā-antare — kvůli různým touhám; bhukti — užívat si výsledku činnosti; siddhi — dokonalost nějaké činnosti; mukti — osvobození; mukhya — hlavní; ei — těmito; tina prakāre — třemi způsoby.

Překlad

„Slovo ,hetù (příčina) znamená, že se daná činnost koná pro nějaký záměr. Záměry mohou být tři. Činnost lze provádět pro svůj požitek z výsledku, pro dosažení nějaké hmotné dokonalosti nebo pro dosažení osvobození.“