Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.28

Verš

eka bhukti kahe, bhoga — ananta-prakāra
siddhi — aṣṭādaśa, mukti — pañca-vidhākāra

Synonyma

eka — nejdříve; bhukti — hmotný požitek z nějaké činnosti; kahe — je známý; bhoga — požitek; ananta-prakāra — neomezených druhů; siddhi — jógové dokonalosti; aṣṭādaśa — osmnáct; mukti — osvobození; pañca-vidhā-ākāra — pět druhů.

Překlad

„Nejdříve vezmeme slovo ,bhuktì, hmotný požitek, který má nespočet podob. Můžeme také vzít slovo ,siddhì neboli dokonalost, kterých je osmnáct. Slovo ,muktì má pět variant.“