Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.265

Verš

yathā-sthāne nārada gelā, vyādha ghare āila
nāradera upadeśe sakala karila

Synonyma

yathā-sthāne — za svým cílem; nārada — mudrc Nārada; gelā — šel; vyādha — lovec; ghare āila — vrátil se do svého domu; nāradera upadeśe — podle pokynů světce Nārady; sakala karila — vykonal vše.

Překlad

„Po tom všem se Nārada Muni vydal, kam měl namířeno, a lovec se po návratu domů přesně řídil pokyny svého duchovního mistra Nārady.“

Význam

Ten, kdo má zájem o duchovní pokrok, musí mít pravého duchovního mistra a řídit se jeho pokyny, aby měl pokrok jistý.