Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.228

Verš

‘kṛṣṇārāmāś ca’ eva — haya kṛṣṇa-manana
vyādha hañā haya pūjya bhāgavatottama

Synonyma

kṛṣṇa-ārāmāḥ ca — ten, kdo nachází radost v Kṛṣṇovi; eva — určitě; haya — je; kṛṣṇa-manana — meditace o Kṛṣṇovi; vyādha hañā — i když je lovec; haya — je; pūjya — hodný uctívání; bhāgavata-uttama — nejlepší z oddaných.

Překlad

„Slova ,kṛṣṇārāmāś cà označují toho, kdo nachází radost v myšlení na Kṛṣṇu. Taková osoba je hodná uctívání a je nejlepším z oddaných, i kdyby to byl lovec.“