Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.215

Verš

karmaṇy asminn anāśvāse
dhūma-dhūmrātmanāṁ bhavān
āpāyayati govinda-
pāda-padmāsavaṁ madhu

Synonyma

karmaṇi — při plodonosné činnosti; asmin — této; anāśvāse — i když nepřináší příznivý výsledek; dhūma-dhūmra-ātmanām — jejichž těla jen černají kouřem; bhavān — ty; āpāyayati — dáváš možnost pít; govinda-pāda-padma-āsavam — nektarový nápoj plynoucí z lotosových nohou Govindy; madhu — sladký.

Překlad

„  ,Zažehnutím obětního ohně jsme právě začali s touto plodonosnou činností, ale kvůli mnoha nedokonalostem v našem počínání si nejsme jisti výsledkem. Naše těla zčernala kouřem, ale ve skutečnosti nás těší nektar lotosových nohou Osobnosti Božství, Govindy, který ty rozdáváš.̀  “

Význam

Tímto veršem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.18.12) byl osloven Sūta Gosvāmī na setkání velkých mudrců v Naimišáranji. Tito velcí mudrci byli vedeni Śaunakou, a Sūta Gosvāmī na jejich setkání přednášel o slavných činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni ṛṣiové tam tehdy zanechali rituálních obřadů, protože si nebyli jistí příznivým výsledkem. Všichni zúčastnění byli pokryti černým popelem, protože z ohně vycházelo hodně dýmu.