Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.214

Verš

dehārāmī karma-niṣṭha — yājñikādi jana
sat-saṅge ‘karma’ tyaji’ karaya bhajana

Synonyma

dehārāmī — ti, kdo jsou pohroužení v tělesném pojetí života; karma-niṣṭha — přitahovaní plodonosnými činnostmi; yājñika-ādi jana — ti, kdo prováděním obřadů zvyšují svou životní úroveň; sat-saṅge — ve styku s oddanými; karma tyaji' — poté, co se vzdají těchto plodonosných činností; karaya bhajana — zapojí se do oddané služby Pánu.

Překlad

„Lidé s tělesným pojetím života se zabývají hlavně plodonosnými činnostmi. Ti, kdo provádějí yajñi a rituální obřady, patří do stejné kategorie. Když však takoví lidé přijdou do styku s čistým oddaným, vzdají se svých plodonosných činností a plně se zapojí do služby Pánu.“