Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.12

Verš

karmaṇy asminn anāśvāse
dhūma-dhūmrātmanāṁ bhavān
āpāyayati govinda-
pāda-padmāsavaṁ madhu

Synonyma

karmaṇi — vykonávání; asmin — v tomto; anāśvāse — bez jistoty; dhūma — kouř; dhūmra-ātmanām — poznačil tělo a mysl; bhavān — ty; āpāyayati — velice potěšující; govinda — Osobnost Božství; pāda — nohy; padma-āsavam — nektar lotosového květu; madhu — med.

Překlad

Právě jsme zahájili vykonávání této plodonosné činnosti, obětního ohně, ale jelikož je naše jednání plné nedokonalostí, nejsme si jisti výsledkem. Naše těla zčernala od kouře, ale ve skutečnosti jsme potěšeni nektarem lotosových nohou Osobnosti Božství, Govindy, který rozdáváš.

Význam

Obětní oheň, který zažehli mudrci v Naimiṣāraṇyi, byl jistě provázený kouřem a pochybnostmi kvůli mnoha nedostatkům. Prvním nedostatkem je, že v tomto věku Kali nejsou k dispozici zkušení brāhmaṇové, kteří by byli schopni takové obřady úspěšně vykonávat. Sebemenší nesrovnalost při takové oběti celou oběť zkazí a výsledek je stejně nejistý jako u zemědělského podnikání. Dobrá úroda při obdělávání rýžového pole závisí na dešti, který je řízen prozřetelností, a výsledek je proto nejistý. Stejně tak vykonávání jakékoliv oběti v tomto věku Kali je také nejisté. Bezohlední chamtiví brāhmaṇové věku Kali nabádají nevinnou veřejnost k takovým nejistým obětním představením a zatajují příkaz písem, že ve věku Kali neexistuje žádná jiná účinná oběť, než skupinové zpívání svatého jména Pána. Sūta Gosvāmī vyprávěl shromážděným mudrcům o transcendentálních činnostech Pána a mudrci výsledek naslouchání o těchto transcendentálních činnostech mohli poznat sami na sobě. Můžeme to prakticky pocítit, stejně jako můžeme cítit nasycení po jídle. Tak působí duchovní realizace.

Mudrci v Naimiṣāraṇyi prakticky trpěli kvůli kouři z obětního ohně a pochybovali o výsledku, ale při naslouchání realizované osobě jako byl Sūta Gosvāmī byli plně uspokojeni. V Brahma-vaivarta Purāṇě říká Viṣṇu Śivovi, že ve věku Kali se mohou lidé plní nejistoty a úzkostí planě namáhat s plodonosnou prací a filozofickými spekulacemi, ale jakmile se zaměstnají v oddané službě, výsledek bude jistý a zaručený a nebudou plýtvat svojí energií nadarmo. Jinými slovy, žádné činnosti vykonávané v zájmu duchovní realizace či hmotného prospěchu nemohou přinést úspěch bez oddané služby Pánu.