Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.160

Verš

yadā hi nendriyārtheṣu
na karmasv anuṣajjate
sarva-saṅkalpa-sannyāsī
yogārūḍhas tadocyate

Synonyma

yadā — když; hi — zajisté; na — ne; indriya-artheṣu — uspokojování smyslů; na — ne; karmasu — činnostmi; anuṣajjate — zabývá se; sarva — všech druhů; saṅkalpa — tužeb; sannyāsī — zříká se; yoga-ārūḍhaḥ — ten, kdo skutečně dosáhl dokonalosti v yoze; tadā — tehdy; ucyate — říká se.

Překlad

„  ,O člověku se říká, že je dokonalý v yoze (yogārūḍha), když už se nezajímá o smyslový požitek a zříká se všech hmotných tužeb.̀  “