Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.146

Verš

“ātmārāmāś ca api” kare kṛṣṇe ahaitukī bhakti
“munayaḥ santaḥ” iti kṛṣṇa-manane āsakti

Synonyma

ātmārāmāḥ ca api — také seberealizované osoby; kare — prokazují; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; ahaitukī bhakti — nemotivovanou oddanou službu; munayaḥ santaḥ — velké svaté osoby a transcendentalisté; iti — tak; kṛṣṇa-manane — v meditaci o Kṛṣṇovi; āsakti — připoutanost.

Překlad

„Těchto šest druhů ātmārāmů Kṛṣṇovi oddaně slouží bez jakýchkoliv skrytých pohnutek. Slova ,munayaḥ̀ a ,santaḥ̀ označují ty, kdo jsou silně připoutaní k meditování o Kṛṣṇovi.“