Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.138

Verš

daivī hy eṣā guṇa-mayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

Synonyma

daivī — patřící Nejvyššímu Pánu; hi — zajisté; eṣā — tato; guṇa-mayī — tvořená třemi kvalitami; mama — Moje; māyā — vnější energie; duratyayā — velmi těžké překonat; mām — Mně; eva — zajisté; ye — ti, kdo; prapadyante — plně se odevzdají; māyām — iluzorní energii; etām — tuto; taranti — překročí; te — oni.

Překlad

„  ,Tuto Mou božskou energii, tvořenou třemi kvalitami hmotné přírody, je velice těžké překonat. Ale ti, kdo se Mi odevzdali, ji snadno překročí.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (7.14).