Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.136

Verš

kṛṣṇa-bahirmukha-doṣe māyā haite bhaya
kṛṣṇonmukha bhakti haite māyā-mukta haya

Synonyma

kṛṣṇa-bahir-mukha — stavět se proti vědomí Kṛṣṇy; doṣe — chybou; māyā haite — z klamné energie; bhaya — strach; kṛṣṇa-unmukha — příznivě pro vědomí Kṛṣṇy; bhakti — oddané služby; haite — z; māyā-mukta — vysvobozený z māyi; haya — stane se.

Překlad

„Ten, kdo se vzpírá vědomí Kṛṣṇy, bude vlivem māyi podmíněn a začne mít strach. Věrným vykonáváním oddané služby bude z māyi vysvobozen.“