Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.135

Verš

nirodho ’syānuśayanam
ātmanaḥ saha śaktibhiḥ
muktir hitvānyathā-rūpaṁ
svarūpeṇa vyavasthitiḥ

Synonyma

nirodhaḥ — stažení; asya — toho; anu — po; śayanam — když ulehne; ātmanaḥ — Nejvyššího Pána; saha — s; śaktibhiḥ — energiemi (okrajovou a vnější); muktiḥ — osvobození; hitvā — vzdávající se; anyathā — v jiné; rūpam — podobě; svarūpeṇa — s vlastní věčnou podobou; vyavasthitiḥ — zůstává.

Překlad

„  ,Když Pán Mahā-Viṣṇu ulehne a stáhne (zničí) vesmírný projev, živé bytosti i ostatní energie vstoupí do Něho. Osvobození znamená nacházet se po opuštění tohoto proměnlivého hrubého i jemného těla ve své věčné, původní podobě.̀  “

Význam