Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.134

Verš

bhakti-bale ‘prāpta-svarūpa’ divya-deha pāya
kṛṣṇa-guṇākṛṣṭa hañā bhaje kṛṣṇa-pā’ya

Synonyma

bhakti-bale — silou oddané služby; prāpta-svarūpa — dosažené původní postavení; divya-deha — transcendentální tělo; pāya — získá; kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa — přitahovaný transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy; hañā — jsoucí; bhaje — začne s oddanou službou; kṛṣṇa-pā'ya — u Kṛṣṇových lotosových nohou.

Překlad

„Ten, kdo silou oddané služby dosáhl svého přirozeného postavení, získá transcendentální tělo už v tomto životě. Jelikož bude přitahován transcendentálními vlastnostmi Pána Kṛṣṇy, zapojí se plně do služby Jeho lotosovým nohám.“