Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.107

Verš

jñāna-mārge upāsaka — duita’ prakāra
kevala brahmopāsaka, mokṣākāṅkṣī āra

Synonyma

jñāna-mārge — na cestě filosofické spekulace; upāsaka — uctívači; duita' prakāra — dvou druhů; kevala — pouze; brahma-upāsaka — ten, kdo uctívá neosobní Brahman; mokṣa-ākāṅkṣī — toužící po osvobození; āra — a.

Překlad

„Na cestě filosofické spekulace jsou dva druhy věřících – jednomu se říká brahma-upāsaka neboli ten, kdo uctívá neosobní Brahman, a druhému se říká mokṣākāṅkṣī neboli ten, kdo touží po osvobození.“