Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.106

Verš

śloka-vyākhyā lāgi’ ei kariluṅ ābhāsa
ebe kari ślokera mūlārtha prakāśa

Synonyma

śloka-vyākhyā — vysvětlení tohoto verše; lāgi' — za účelem; ei — toto; kariluṅ — učinil jsem; ābhāsa — náznak; ebe — nyní; kari — učiním; ślokera — verše; mūla-artha — skutečný význam; prakāśa — vyjevení.

Překlad

„Všechna vysvětlení jsem předložil jen proto, abych naznačil význam tohoto verše. Nyní vysvětlím jeho skutečný význam.“