Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.74

Verš

dakṣiṇo vinayī hrīmān
śaraṇāgata-pālakaḥ
sukhī bhakta-suhṛt prema-
vaśyaḥ sarva-śubhaṅ-karaḥ

Synonyma

dakṣiṇaḥ — upřímný a nezaujatý; vinayī — pokorný; hrīmān — stydlivý, když je opěvován; śaraṇa-āgata-pālakaḥ — ochránce odevzdaných duší; sukhī — vždy šťastný; bhakta-suhṛt — přející přítel oddaných; prema-vaśyaḥ — podřizující se lásce; sarva-śubham-karaḥ — naprosto příznivý.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je upřímný a nezaujatý, pokorný a stydlivý a je ochráncem odevzdaných duší. Je velice šťastný a je vždy přejícím přítelem svých oddaných. Je dokonale příznivý a ovládaný láskou.̀  “