Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.75

Verš

pratāpī kīrtimān rakta-
lokaḥ sādhu-samāśrayaḥ
nārī-gaṇa-manohārī
sarvārādhyaḥ samṛddhimān

Synonyma

pratāpī — velmi vlivný; kīrti-mān — známý dobrými činy; rakta-lokaḥ — který je předmětem připoutanosti všech lidí; sādhu-sama-āśrayaḥ — útočiště dobrých a ctnostných; nārī-gaṇa — pro ženy; manaḥ-hārī — přitažlivý; sarva-ārādhyaḥ — uctívaný všemi; samṛddhi-mān — nesmírně bohatý.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je velmi vlivný, slavný a je pro všechny předmětem připoutanosti. Je útočištěm dobrých a ctnostných, přitahuje mysli žen a všichni Ho uctívají. Je nesmírně bohatý.̀  “