Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.73

Verš

sthiro dāntaḥ kṣamā-śīlo
gambhīro dhṛtimān samaḥ
vadānyo dhārmikaḥ śūraḥ
karuṇo mānya-māna-kṛt

Synonyma

sthiraḥ — stálý; dāntaḥ — mající ovládnuté smysly; kṣamā-śīlaḥ — odpouštějící; gambhīraḥ — vážný; dhṛtimān — klidný, nikdy neztrácí inteligenci; samaḥ — vyrovnaný; vadānyaḥ — štědrý; dhārmikaḥ — zbožný; śūraḥ — chrabrý; karuṇaḥ — laskavý; mānya-māna-kṛt — uctivý k úctyhodným.

Překlad

„  ,Pán Kṛṣṇa je stálý, ovládá své smysly, umí odpouštět, je vážný a klidný. Je ke všem stejný. Navíc je štědrý, zbožný, chrabrý a laskavý. K úctyhodným lidem je vždy uctivý.̀  “