Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.62

Verš

‘śraddhā’-śabde — viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya

Synonyma

śraddhā-śabde — slovem śraddhā; viśvāsa — víra; kahe — je řečeno; sudṛḍha — pevná; niścaya — jistá; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; bhakti — oddané služby; kaile — prokazováním; sarva-karma — všechny činnosti; kṛta — dovršeny; haya — jsou.

Překlad

„Śraddhā je přesvědčení a pevná víra, že prokazováním transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi člověk automaticky vykonává všechny vedlejší činnosti. Taková víra je příznivá pro vykonávání oddané služby.“

Význam

Pevná víra a přesvědčení se nazývají śraddhā. Když se někdo zapojí do oddané služby Pánu, rozumí se, že již splnil všechny své povinnosti v hmotném světě. Uspokojil své předky, obyčejné živé bytosti i polobohy, a nemá žádné závazky. Nemusí se o ně starat odděleně, protože jsou splněné automaticky. Plodonosné jednání (karma) je určené pro uspokojení smyslů podmíněné duše. Když se však duše probudí do vědomí Kṛṣṇy, nemusí se o zbožné jednání snažit odděleně. Nejlepším výsledkem veškerých plodonosných činností je odpoutanost od hmotného života, a oddaný, který se neochvějně věnuje službě Pánu, si tuto odpoutanost spontánně vyvíjí.