Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.79

Verš

kṛṣṇa-saha dvārakā-vaibhava anubhava haila
ekatra milane keha kāho nā dekhila

Synonyma

kṛṣṇa-saha — s Kṛṣṇou; dvārakā-vaibhava — majestát Dváraky; anubhava haila — bylo vnímání; ekatra milane — i když se sešli; keha — někdo; kāho — kohokoliv jiného; dekhila — neviděl.

Překlad

„Každý z nich tak mohl vnímat majestát Dváraky. Přestože byli pohromadě, nikdo z nich neviděl nikoho jiného než sebe.̀  “

Význam

Čtyřhlavý Brahmā vnímal majestát Dváraka-dhámu, kde žil Kṛṣṇa. I když tam byli přítomní Brahmové s deseti až deseti milióny hlav a i když tam bylo také mnoho Śivů, všechny je mohl vidět pouze čtyřhlavý Brahmā z tohoto vesmíru. Ostatní se působením Kṛṣṇovy nepochopitelné energie navzájem neviděli. Všichni Brahmové a Śivové byli sice pohromadě, ale vlivem Kṛṣṇovy energie se nemohli setkat, ani spolu mluvit.