Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.68

Verš

rudra-gaṇa āilā lakṣa koṭi-vadana
indra-gaṇa āilā lakṣa koṭi-nayana

Synonyma

rudra-gaṇa — Śivové; āilā — přišli; lakṣa koṭi-vadana — se sto tisíci a deseti milióny tváří; indra-gaṇa — Indrové; āilā — přišli; lakṣa — sto tisíc; koṭi — deset miliónů; nayana — očí.

Překlad

„Přišlo tam také mnoho Pánů Śivů s různými hlavami, kterých měli sto tisíc a deset miliónů. Přišlo také mnoho Indrů se stovkami tisíc očí po celém těle.“

Význam

Říká se, že Indra, král nebes, je velice chtivý. Jednou měl pohlavní styk se ženou jednoho velkého mudrce a ten, když se o tom dozvěděl, chtivého Indru proklel, ať má po celém těle pochvy. Indra se nesmírně styděl, a tak padl velkému mudrci k jeho lotosovým nohám a prosil ho o odpuštění. Mudrc se nad ním smiloval a přeměnil pochvy v oči. To je důvod, proč má Indra po celém těle stovky a tisíce očí. Pán Brahmā a Pán Śiva mají mnoho hlav a král nebes Indra zas mnoho očí.