Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.45

Verš

karuṇā-nikuramba-komale
madhuraiśvarya-viśeṣa-śālini
jayati vraja-rāja-nandane
na hi cintā-kaṇikābhyudeti naḥ

Synonyma

karuṇā-nikuramba-komale — jenž je díky velké milosti velmi jemný; madhura-aiśvarya-viśeṣa-śālini — zvláště bohatstvím milostné lásky; jayati — sláva; vraja-rāja-nandane — synovi Mahāraje Nandy; na — ne; hi — zajisté; cintā — úzkosti; kaṇika — ani trocha; abhyudeti — probouzí se; naḥ — v nás.

Překlad

„  ,Vṛndāvan-dhām je milostí Nejvyššího Pána velmi jemný a díky milostné lásce je zvláště majestátní. Je tam vyjevena transcendentální sláva syna Mahārāje Nandy, a za těchto okolností se v nás neprobouzí ani sebemenší úzkost.̀  “