Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.44

Verš

madhuraiśvarya-mādhurya-kṛpādi-bhāṇḍāra
yogamāyā dāsī yāhāṅ rāsādi līlā-sāra

Synonyma

madhura-aiśvarya — sladkosti a bohatství; mādhurya — milostné lásky; kṛpā-ādi — a milosti a tak dále; bhāṇḍāra — pokladnice; yoga-māyā — duchovní energie; dāsī — služebná; yāhāṅ — kde; rāsa-ādi — tanec rāsa a další zábavy; līlā-sāra — jádro všech zábav.

Překlad

„Vṛndāvan je pokladnicí Kṛṣṇovy milosti a sladkého bohatství milostné lásky. Tam jedná duchovní energie jako služebná a projevuje tanec rāsa, jádro všech zábav.“