Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.321

Verš

caudda eka dine, māse cāri-śata biśa
brahmāra vatsare pañca-sahasra calliśa

Synonyma

caudda — 14; eka dine — v jednom dni; māse — v jednom měsíci; cāri-śata biśa — 420; brahmāra vatsare — v jednom Brahmově roce; pañca-sahasra calliśa — 5 040 avatārů.

Překlad

„V jednom Brahmově dni přichází čtrnáct manvantara-avatārů, čtyři sta dvacet v jednom měsíci a pět tisíc čtyřicet v jednom roce.“