Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.29

Verš

bhūñā hāsi’ kahe, — “āmi jāniyāchi pahile
aṣṭa mohara haya tomāra sevaka-āṅcale

Synonyma

bhūñā — statkář; hāsi' — s úsměvem; kahe — řekl; āmi — já; jāniyāchi — věděl jsem; pahile — předtím; aṣṭa mohara — osm zlatých mincí; haya — je; tomāra — tvého; sevaka-āṅcale — v kapse služebníka.

Překlad

Statkář s úsměvem řekl: „Ještě předtím, než jsi mi je nabídl, jsem věděl, že tvůj služebník má u sebe osm zlatých mincí.“