Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.228

Verš

śrī-mādhava — gadā-cakra-śaṅkha-padma-kara
śrī-govinda — cakra-gadā-padma-śaṅkha-dhara

Synonyma

śrī-mādhava — Pán Mādhava; gadā — kyj; cakra — disk; śaṅkha — lasturu; padma — lotos; kara — v rukách; śrī-govinda — Pán Govinda; cakra — disk; gadā — kyj; padma — lotos; śaṅkha — lasturu; dhara — držící.

Překlad

„Pán Mādhava drží kyj, disk, lasturu a lotos. Pán Govinda drží disk, kyj, lotos a lasturu.“