Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.171

Verš

sei vapu, sei ākṛti pṛthak yadi bhāse
bhāvāveśa-bhede nāma ‘vaibhava-prakāśe’

Synonyma

sei vapu — ta podoba; sei ākṛti — tento aspekt; pṛthak — odlišný; yadi — jestliže; bhāse — objeví se; bhāva-āveśa — extatických pocitů; bhede — podle různorodosti; nāma — pojmenována; vaibhava-prakāśevaibhava-prakāśa.

Překlad

„Pokud jsou jedna podoba nebo aspekt projevené různě podle různých emotivních rysů, říká se jim vaibhava-prakāśa.“