Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.170

Verš

citraṁ bataitad ekena
vapuṣā yugapat pṛthak
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṁ
striya eka udāvahat

Synonyma

citram — úžasné; bata — ó; etat — tento; ekena — s jednou; vapuṣā — podobou; yugapat — zároveň; pṛthak — odděleně; gṛheṣu — v domech; dvi-aṣṭa-sāhasram — šestnáct tisíc; striyaḥ — všechny královny; ekaḥ — jeden Śrī Kṛṣṇa; udāvahat — oženil se.

Překlad

„  ,Je úžasné, jak se Pán Śrī Kṛṣṇa, který nemá sobě rovného, expandoval na šestnáct tisíc stejných podob, aby se oženil se šestnácti tisíci královnami v jejich domech.̀  “

Význam

Tento verš vyslovil ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.69.2) Nārada Muni.