Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.163

Verš

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

Synonyma

atha — nebo; bahunā — mnoho; etena — s tím; kim — k čemu; jñātena — známé; tava — tobě; arjuna — ó Arjuno; viṣṭabhya — prostupující; aham — Já; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka-aṁśena — jednou částí; sthitaḥ — nacházející se; jagat — vesmír.

Překlad

„  ,K čemu ti však, Arjuno, bude veškeré toto podrobné poznání? Jedinou svou částí prostupuji a udržuji celý tento vesmír.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (10.42).