Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.146

Verš

mukhya-gauṇa-vṛtti, kiṁvā anvaya-vyatireke
vedera pratijñā kevala kahaye kṛṣṇake

Synonyma

mukhya — hlavní; gauṇa — druhotný; vṛtti — význam; kiṁvā — nebo; anvaya-vyatireke — přímo či nepřímo; vedera pratijñā — poslední slovo Véd; kevala — pouze; kahaye — mluví; kṛṣṇake — o Kṛṣṇovi.

Překlad

„Pokud tedy přijmeme védskou literaturu na základě výkladů nebo i podle slovníkového významu slov, konečný výrok védského poznání přímo či nepřímo ukazuje na Pána Kṛṣṇu.“