Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.138

Verš

bhaktyāham ekayā grāhyaḥ
śraddhayātmā priyaḥ satām
bhaktiḥ punāti man-niṣṭhā
śva-pākān api sambhavāt

Synonyma

bhaktyā — oddanou službou; aham — Já, Nejvyšší Osobnost Božství; ekayā — neochvějnou; grāhyaḥ — dosažitelný; śraddhayā — vírou; ātmā — nejdražší; priyaḥ — jenž má být obsluhován; satām — oddanými; bhaktiḥ — oddaná služba; punāti — očišťuje; mat-niṣṭhā — upřený pouze na Mě; śva-pākān — nejnižší z lidí, zvyklé jíst psy; api — zajisté; sambhavāt — od všech nedostatků způsobených zrozením a dalšími okolnostmi.

Překlad

„  ,Protože jsem nesmírně drahý oddaným a sādhuům, je možné Mne dosáhnout skrze neochvějnou víru a oddanou službu. Tento systém bhakti-yogy, který postupně zvětšuje připoutanost ke Mně, očistí dokonce i člověka narozeného mezi pojídači psů. Každý tedy může být tímto procesem bhakti-yogy povýšen na duchovní úroveň.̀  “