Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.115

Verš

tayā tirohitatvāc ca
śaktiḥ kṣetra-jña-saṁjñitā
sarva-bhūteṣu bhū-pāla
tāratamyena vartate

Synonyma

tayā — od ní; tirohitatvāt — protože je pod vlivem; ca — také; śaktiḥ — energie; kṣetra-jñakṣetra-jña; saṁjñitā — známá pod jménem; sarva-bhūteṣu — v různých druzích těl; bhū-pāla — ó králi; tāratamyena — v různé míře; vartate — existuje.

Překlad

„  ,Tato živá bytost, pokrytá vlivem nevědomosti, existuje v různých podobách hmotného podmínění. Ó králi, úměrně tomu je více či méně oproštěná od vlivu hmotné energie.̀  “