Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.116

Verš

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

Synonyma

aparā — nižší energie; iyam — tento hmotný svět; itaḥ — nad ním; tu — ale; anyām — další; prakṛtim — energie; viddhi — věz; me — Moje; parām — vyšší energie; jīva-bhūtām — jsou to živé bytosti; mahā-bāho — ó muži mocných paží; yayā — kterými; idam — tento hmotný svět; dhāryate — je řízen; jagat — vesmírné stvoření.

Překlad

„  ,Ó Arjuno, válečníku mocných paží, kromě těchto nižších energií je zde ještě Moje jiná, vyšší energie, sestávající z živých bytostí, které vykořisťují zdroje této hmotné, nižší přírody.̀  “

Význam

Tento verš je z Bhagavad-gīty (7.5). Vysvětlení najdete ve verši 118 sedmé kapitoly Ādi-līly.