Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.94

Verš

śrī-caitanya, nityānanda,advaitādi bhakta-vṛnda,
śire dhari sabāra caraṇa
svarūpa, rūpa, sanātana,
raghunāthera śrī-caraṇa,
dhūli karoṅ mastake bhūṣaṇa

Synonyma

śrī-caitanya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nityānanda — Pána Nityānandy Prabhua; advaita-ādi bhakta-vṛnda — a také osobností, jako je Advaita Ācārya a všichni oddaní; śire — na svou hlavu; dhari — beroucí; sabāra — všech; caraṇa — lotosové nohy; svarūpa — Śrīly Svarūpy Dāmodara; rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; sanātana — Śrīly Sanātany Gosvāmīho; raghunāthera — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; śrī-caraṇa — lotosových nohou; dhūli — prach; karoṅ — činím; mastake — na své hlavě; bhūṣaṇa — ozdobu.

Překlad

Podle systému parampary toužím přijmout prach z lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nityānandy Prabhua, Advaity Prabhua a všech společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jako jsou Svarūpa Dāmodara, Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī a Raghunātha dāsa Gosvāmī. Přeji si přijmout prach z jejich lotosových nohou na svoji hlavu, a tak být požehnán jejich milostí.