Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.41

Verš

punaḥ kahe, — hāya hāya,śuna, svarūpa-rāmarāya,
ei mora hṛdaya-niścaya
śuni karaha vicāra,
haya, naya — kaha sāra,
eta bali’ śloka uccāraya

Synonyma

punaḥ — znovu; kahe — říká; hāya hāya — běda; śuna — prosím slyšte; svarūpa-rāma-rāya — Moji drazí Svarūpo Dāmodare a Rāmānando Rāyi; ei — toto; mora — Moje; hṛdaya-niścaya — jistota v Mém srdci; śuni — když uslyšíte; karaha — udělejte; vicāra — posouzení; haya, naya — správné či nesprávné; kaha sāra — sdělte Mi podstatu; eta bali' — když to dořekl; śloka — další verš; uccāraya — recituje.

Překlad

„Běda! Svarūpo Dāmodare a Rāyi Rāmānando, Moji přátelé, vy můžete prohlédnout Mé srdce. Až ho poznáte, řekněte Mi, jestli mám pravdu, nebo se mýlím. Vy to dokážete správně posoudit.“ Když Pán takto melancholicky promluvil, začal recitovat další verš.