Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.190

Verš

sakhya-bhakta — śrīdāmādi, pure bhīmārjuna
vātsalya-bhakta — mātā pitā, yata guru-jana

Synonyma

sakhya-bhakta — oddaní s náladou přátelství; śrīdāmā-ādi — Śrīdāmā a další; pure — ve Dvárace; bhīma-arjuna — Bhīma a Arjuna; vātsalya-bhakta — oddaní s rodičovskou láskou; mātā pitā — matka a otec; yata guru-jana — všichni další společensky výše postavení.

Překlad

„Ve Vrindávanu jsou příkladem oddaných s přátelským vztahem Śrīdāmā a Sudāmā, ve Dvárace jsou Pánovými přáteli Bhīma a Arjuna; ve Vrindávanu jsou oddanými s rodičovskou láskou matka Yaśodā a otec Nanda Mahārāja a ve Dvárace jsou Pánovými rodiči Vasudeva a Devakī. Také další společensky výše postavené osoby patří mezi oddané s rodičovskou láskou.“