Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.121

Verš

priya-svarūpe dayita-svarūpe
prema-svarūpe sahajābhirūpe
nijānurūpe prabhur eka-rūpe
tatāna rūpe sva-vilāsa-rūpe

Synonyma

priya-svarūpe — tomu, jehož drahým přítelem byl Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; dayita-svarūpe — jenž byl velmi drahý Jemu (Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi); prema-svarūpe — kopii Jeho osobní extatické lásky; sahaja-abhirūpe — jenž byl přirozeně velmi sličný; nija-anurūpe — jenž přesně následoval zásady dané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; prabhuḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; eka-rūpe — právě jemu; tatāna — vysvětlil; rūpe — Rūpovi Gosvāmīmu; sva-vilāsa-rūpe — jenž popisuje zábavy Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Śrīla Rūpa Gosvāmī, jehož drahým přítelem byl Svarūpa Dāmodara, byl přesnou kopií Śrī Caitanyi Mahāprabhua a byl Pánu nesmírně drahý. Jako ztělesnění extatické lásky Śrī Caitanyi Mahāprabhua byl Rūpa Gosvāmī přirozeně velmi pohledný. Pečlivě následoval zásady dané Pánem a byl osobou způsobilou správně vysvětlovat zábavy Pána Kṛṣṇy. Śrī Caitanya Mahāprabhu rozšířil svou milost vůči Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu proto, aby mohl sloužit psaním transcendentální literatury.“