Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.205

Verš

prabhu kahe, — uṭha, kṛṣṇa-nāma tumi la-ilā
koṭi-janmera pāpa gela, ‘pavitra’ ha-ilā

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; uṭha — prosím vstaň; kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo svaté jméno; tumi — ty; la-ilā — přijal jsi; koṭi-janmera — mnoha miliónů životů; pāpa gela — následky za tvé hříchy zmizely; pavitra ha-ilā — nyní jsi čistý.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Prosím vstaň. Zpíval jsi svaté jméno Kṛṣṇy a následky tvých hříchů z mnoha miliónů tvých předešlých životů jsou teď pryč. Nyní jsi čistý.“