Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.206

Verš

‘kṛṣṇa’ kaha, ‘kṛṣṇa’ kaha, — kailā upadeśa
sabe ‘kṛṣṇa’ kahe, sabāra haila premāveśa

Synonyma

kṛṣṇa kaha — jen zpívej „Kṛṣṇa“; kṛṣṇa kaha — jen zpívej „Kṛṣṇa“; kailā upadeśa — Śrī Caitanya Mahāprabhu dal pokyn; sabe — všichni; kṛṣṇa kahe — zpívají svaté jméno Kṛṣṇy; sabāra — u všech; haila — byla; prema-āveśa — extáze lásky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy řekl všem přítomným muslimům: „Zpívejte svaté jméno Kṛṣṇy! Zpívejte svaté jméno Kṛṣṇy!“ Jakmile začali všichni zpívat, zaplavila je extáze lásky.