Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.160

Verš

sei vṛkṣa-nikaṭe care bahu gābhī-gaṇa
tāhā dekhi’ mahāprabhura ullasita mana

Synonyma

sei — tohoto; vṛkṣa-nikaṭe — nedaleko stromu; care — páslo se; bahu — mnoho; gābhī-gaṇa — krav; tāhā — toto; dekhi' — když viděl; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ullasita mana — nesmírně potěšilo mysl.

Překlad

Nedaleko toho stromu se páslo mnoho krav, a když je Pán spatřil, měl velkou radost.