Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.159

Verš

yāite eka vṛkṣa-tale prabhu sabā lañā
vasilā, sabāra patha-śrānti dekhiyā

Synonyma

yāite — když šli; eka — jedním; vṛkṣa-tale — pod stromem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabā lañā — beroucí je všechny; vasilā — usadil; sabāra — všech; patha-śrānti — únava chůzí; dekhiyā — jelikož věděl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu v jednu chvíli poznal, že jsou ostatní unaveni, a tak je všechny zavedl pod jeden strom a usadil je tam.