Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.149

Verš

prātaḥ-kāle āise loka, tomāre nā pāya
tomāre nā pāñā loka mora māthā khāya

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; āise — přicházejí; loka — lidé; tomāre — Tebe; pāya — nevidí; tomāre pāñā — když Tě nedostanou; loka — lidé; mora māthā khāya — zatěžují můj mozek.

Překlad

„Časně ráno sem lidé chodí, a když Tě tu nevidí, jen zatěžují můj mozek.“