Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.112

Verš

sannyāsī — cit-kaṇa jīva, kiraṇa-kaṇa-sama
ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇa kṛṣṇa haya sūryopama

Synonyma

sannyāsī — ten, kdo přijal stav odříkání; cit-kaṇa jīva — nepatrná zlomkovitá živá bytost; kiraṇa — slunečního svitu; kaṇa — malá částečka; sama — jako; ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa — oplývající šesti vznešenými atributy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — je; sūrya-upama — přirovnán ke slunci.

Překlad

„Sannyāsī ve stavu odříkání je zajisté nedílnou částí úplného celku, stejně jako je zářící molekula slunečního světla nedílnou částí samotného slunce. Kṛṣṇa je jako slunce, oplývá šesti vznešenými atributy, ale živá bytost je pouze nepatrnou částí tohoto úplného celku.“